BLOK OPEKA 29X19X19
3,36 kn

LEIERTHERM BLOK 5,4 (290x190x190) se koristi za vanjski i unutarnji nosivi zid.

Crijep NEXE Cezar eng, crveni
7,00 kn

Crijep velikog formata koji svojom kvalitetom, bojom i dizajnom predstavlja jedinstvenu kombinaciju za Vaš krov. Glavna odlika crijepa je njegova veličina (10 kom/m2) što znatno utječe na utrošak materijala, kao i brzinu gradnje, a u konačnici predstavlja i bolju ekonomsku isplativost.

OKIPOR EPS F-P 100 mm, m2
32,60 kn

Fasadne ploče od ekspandiranog polistirena s preklopom OKIPOR EPS F-P 039 se koriste za toplinsku izolaciju u fasadnim sustavima ETICS u skladu s ETAG 004. Ugrađuju se s fasadnim ljepilima ili dodatnim mehaničkim pričvršćenjem. Kod ugradnje pridržavati se projekta i uputa za ugradnju fasadnog sustava, važećih zakonskih propisa i pravila struke.